Netwerk autisme bij vrouwen (FANN) nu ook online

Autisme bij meisjes en vrouwen wordt nog vaak gemist, met alle gevolgen van dien. Zo leidt dit vaak tot bijkomende psychiatrische problemen, somatische problemen, werkproblemen, meer zorggebruik, hogere maatschappelijke kosten en een lagere kwaliteit van leven. Behandeling slaat vaak niet aan of werkt zelfs averechts. Dit moet en kan beter.

 

Koploper

Het Female Autism Network of the Netherlands (FANN) is een landelijk netwerk van professionals dat zich inzet voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme. Hiermee is Nederland wereldwijd één van de koplopers. Het netwerk bestaat uit hulpverleners, onderzoekers en vrouwen met autisme zelf. Zij komen enkele malen per jaar bijeen om kennis uit te wisselen en de samenwerking te zoeken. In mei houden zij ook een presentatie tijdens het jaarlijks congres van de International Society of Autism Research.

 

FANN werkgroepen 

Binnen FANN zijn er verschillende werkgroepen, die zich bijvoorbeeld richten op diagnostiek of behandeling. Ook wordt aandacht besteed aan moederschap en aan seksuele identiteit van vrouwen met autisme. Hiermee wordt nadrukkelijk aangesloten op thema’s die leven bij vrouwen met autisme. De werkgroepen beogen een bijdrage te leveren aan de zorg voor vrouwen met autisme, bijvoorbeeld door een artikel of module te ontwikkelen. 

 

FANN website

In maart 2018 is de website van FANN gelanceerd. Op de website wordt de kennis en ervaring die voortkomen uit FANN gebundeld en naar buiten gebracht. Zo worden hulpverleners, maar ook meisjes en vrouwen met autisme, geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen in de zorg voor vrouwen met autisme. Er is tevens een LinkedIn groep.

 

Geplaatst op: 29-03-2018