Hieronder vind je producten die gemaakt zijn vanuit FANN, vanuit FANN-leden, dan wel in samenwerking met FANN, of gedeeld zijn met FANN. 

E-book: autisme en rouw

 

 

Anne-Claire neemt ons in een openhartig, persoonlijk en kwetsbaar verhaal mee in hoe ze het overlijden van haar moeder ervaart. Ze schrijft over hoe zij haar rouw beleeft, in combinatie met haar autisme, en vertelt tevens over de (praktische) handvatten die haar helpen.

 

"Doordat ik autistisch ben verwerk ik informatie anders en is het voor de hand liggend dat ik ook in mijn rouw soms andere dingen nodig heb dan de gemiddelde mens. Daarom wil ik hier mijn ervaringen delen, in de hoop dat het andere mensen met autisme kan helpen een voor hun passende manier te vinden om te rouwen om de dood van een dierbare. Natuurlijk is iedereen met autisme anders en zal niet alles wat voor mij werkt ook voor een ander werken maar misschien kan wat ik hier schrijf tot helpende inzichten of ideeën leiden." 

 

Geplaatst op: 12-5-2024

 

Download hier het e-book

 

 M-ASD: Vragenlijst voor het 'subtielere' autisme fenotype

 

 

De M-ASD is een zelfrapportagevragenlijst met 50 items die kenmerken van het subtielere autisme fenotype beoogt te meten. De lijst kan gebruikt worden in de klinische praktijk wanneer er een vermoeden is van autisme.  

 

 

Geplaatst op: 8-3-2023

 

Lees verder

 

 Handige tool: flyers voor een gesprek bij de huisarts en voor een gesprek bij een arts/specialist/zorgverlener

 

 

FANN heeft twee flyers ontwikkeld die gebruikt kunnen worden door vrouwen met autisme als hulpmiddel op een gesprek met een zorgverlener. Er is een flyer specifiek voor een gesprek bij de huisarts wanneer je je afvraagt of er sprake is van autisme bij jou of als je daar het vermoeden van hebt, en er is een flyer voor een gesprek bij een arts/specialist/zorgverlener in het algemeen. De flyer kan gebruikt worden om je gesprek voor te bereiden en/of als ondersteuning tijdens het gesprek. 

 

 

Geplaatst op: 2-4-2022

 

Download hier de flyer 'Gesprek bij huisarts'

Download hier de flyer 'Gesprek bij een arts/specialist/zorgverlener'

 Handige tool: spanningsmeter

 

 

Anne-Claire, ook bekend van haar E-book voor FANN,  heeft wederom iets moois gemaakt. Ze heeft een spanningsmeter ontworpen. Nu zijn er al meerdere van dergelijke ' thermometers' bekend, maar in de ervaring van Anne-Claire waren vaak de laatste poppetjes (heel) boos. Ze wordt zelf echter niet boos als de spanning oploopt, maar slaat juist dicht. Anne-Claire heeft dit vervolgens visueel vormgegeven en stelt dit ter beschikbaar. Zij noemt dat ze vaak moeilijk kan vertellen in woorden hoe het met haar gaat, maar dat aanwijzen beter lukt. Je kunt de spanningsmeter inzetten als aanwijsplaat maar ook uitbreiden naar een signaleringsplan met handvatten.

 

 

Geplaatst op: 24-09-2021

 

Download hier de spanningsmeter

 E-book: autismespectrumstoornis, een kijkje in mijn hoofd

 

Anne-Claire kreeg in 2012 de diagnose autisme. Ze leert van alles over zichzelf tijdens psycho-educatie. Het was echter lastig om alle kennis en informatie goed onder woorden te brengen aan haar omgeving. Omdat ze zich al tekenend en schrijvend beter kan uitdrukken heeft ze een e-book gemaakt waarin ze uitlegt hoe autisme er bij haar uitziet. Dit boekje heeft ze gedeeld met FANN zodat het 'uitgegeven' kon worden en bereikbaar was voor een groter publiek. Dit in de hoop dat anderen hier ook iets aan kunnen hebben. 

 

Anne -Claire gaat middels verhelderende tekst en prachtige illustraties de verschillende theorieën en verklaringsmodellen rondom autisme bij langs. Ze laat zien hoe ze dit bij zichzelf beleeft en benoemt dat iedereen met autisme uniek is door de combinatie van de kenmerkende informatieverwerking en ieders specifieke persoonseigenschappen. Op het einde gaat ze in wat ze nodig heeft in haar dagelijks leven om zo goed mogelijk te functioneren. 

 

Wil je naar e-book het verwijzen, dan kun je de volgende referentie gebruiken: Anne-Claire (2018). Autisme Spectrum Stoornis. Een kijkje in mijn hoofd. [e-boek] Female Autism Network of the Netherlands. https://www.fann-autisme.nl/informatie/producten/

 

Geplaatst op: 8-4-2021

 

Download hier het e-book

 Boek 'Lifehacks voor meiden met autisme'

In de periode van 8 tot 18 jaar kan het leven behoorlijk ingewikkeld zijn. Als meisje met autisme kun je je handen vol hebben aan alle uitdagingen van het dagelijks leven.

 

Lifehacks voor meiden met autisme is een eigentijds en vlot geschreven boek voor meisjes en meiden met autisme. Het geeft informatie, tips en soms eenvoudige oefeningen voor allerlei thema’s waar deze meisjes in hun (dagelijks) leven tegenaan kunnen lopen: samenwerken, huiswerk maken, roddelen, keuzestress, overprikkeling, ingewikkelde gevoelens, puberteit, kleding, make-up, verliefdheid en seksualiteit. Het boek bestaat uit ruim veertig korte hoofdstukken over afgebakende onderwerpen. Ze beginnen steeds met het verhaal van een basisschoolmeisje en een middelbareschoolmeisje met autisme. Daarna volgen informatie en weetjes, worden er tips gegeven voor de meisjes zelf, maar ook voor hun vriendinnen, ouders en leerkrachten. Dit zijn de zogenaamde ‘lifehacks’ die het leven wat makkelijker maken.

 

Ook hulpverleners kunnen dit boek goed gebruiken om meisjes inzicht en handvatten te geven hoe om te gaan met hun autisme in specifieke situaties. En het helpt bestaande opvattingen over autisme bij meisjes te verhelderen en waar nodig te nuanceren.

 

Er hebben 33 auteurs meegewerkt aan dit mooie boek. Ze zijn allen ervaringsdeskundigen met autisme en/of behandelaren van meisjes met autisme. Velen zijn lid van FANN. De redactie is gedaan door drie bestuursleden van FANN (Els Blijd-Hoogewys, Marleen Bezemer en Audrey Mol), allen werkzaam als psycholoog in het autismeveld.

 

Geplaatst op: 28-11-2020

 

Site uitgeverij

 

 Toegankelijkheid gezondheidszorg voor vrouwen met autisme

Door FANN-lid Mitzi Waltz en collega's is in kaart gebracht hoe vrouwen met autisme hun gezondheid en de gezondheidszorg ervaren. Er worden ook suggesties gegeven aan medisch specialisten ten aanzien van de communicatie en benadering van vrouwen met (mogelijk) autisme. 

 

Geplaatst op: 18-06-2020

 Artikel genderidentiteit en seksuele identiteit bij vrouwen met ASS

Bij vrouwen met een autisme­ spectrumstoornis verloopt de ontwikkeling van de seksuele en genderidentiteit vaak anders dan bij andere vrouwen. Wat zijn de gevolgen hiervan en hoe kun je hiermee rekening houden in de spreekkamer? Annelies Spek en collega’s geven een overzicht van de beschikbare literatuur en gaan in op implicaties voor de klinische praktijk.

 

Geplaatst op: 05-05-2019

 Leidraad aanstaand ouderschap en autisme

Op 22 maart is de leidraad ‘Aanstaand ouderschap en autisme’ gelanceerd! De leidraad is bedoeld als onderwerpenlijst voor gesprekken over een kinderwens, ter voorbereiding op zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met een baby voor aanstaande ouders met een autismespectrumstoornis en betrokkenen.

 

Uit een peiling (PAS, 2016) onder ouders die zelf autisme hebben en hun hulpverleners, kwam naar voren dat er behoefte is aan meer informatie rondom het thema (aanstaand) ouderschap. Om deze reden is de FANN werkgroep ‘moederschap en ASS’ aan de slag gegaan met ideeën uitwerken rondom deze leidraad. Hopelijk kan hiermee de ondersteuning beter worden aangepast op de ouders.

 

Geplaatst op: 21-03-2019

 

Download
Leidraad aanstaand ouderschap en autisme
Leidraad aanstaand ouderschap en autisme
Adobe Acrobat document 888.9 KB