M-ASD

MSc. M.L. Bezemer (INTER-PSY) en dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys (INTER-PSY). Betrokken bij deelonderzoeken: Drs. R.H. Grondhuis (INTER-PSY, GioS)

ASS lijkt ondergediagnosticeerd te worden bij vrouwen (misdiagnose of late diagnose). Aangedragen redenen voor het missen van de ASS diagnose bij vrouwen zijn onder andere hogere sociale motivatie (Hiller et al., 2014), meer camouflage van ASS kenmerken (Lai et al., 2011), en meer typische en seksestereotiepe interesses (Hiller et al., 2014).

 

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor het zogenaamde vrouwelijke ASS fenotype. De huidige diagnostische meetinstrumenten zijn echter gebaseerd op het ASS fenotype zoals dat vaker bij mannen gezien wordt. Omdat identificatie van ASS bij vrouwen van groot belang is, hebben we recent een vragenlijst ontwikkeld die meer gericht is op de voor hen specifieke uiting van ASS: de Miss ASD (M-ASD). 

 

De M-ASD (Miss ASD) is ontwikkeld aan de hand van uitgebreid literatuuronderzoek (wetenschappelijk onderzoek en autobiografische verhalen), klinische ervaring en data-analyse van itemresponsen op AQ, SRS-A en BRIEF-A van mannen en vrouwen (N = 27-181). Uiteindelijk geformuleerde items beslaan de DSM-5 diagnostische criteria, meer vrouwelijke ASS uitingen en de door hen (onbewust) toegepaste camouflerende en compenserende strategieën.

 

Pilotonderzoek met de huidige conceptversie is gaande. Vaststellen van de definitieve items wordt gedaan op basis van de eerste data en het betrekken van ervaringsdeskundigen en klinische experts betrokken. Hierna zal onderzoek naar de psychometrische eigenschappen (betrouwbaarheid, validiteit) volgens en tenslotte een normeringsstudie.

 

Signaleren van ASS bij vrouwen is van groot belang, omdat late of misdiagnose uiteindelijk leidt tot comorbide psychiatrische problemen, hoger zorggebruik, hogere maatschappelijke kosten en een lagere kwaliteit van leven (Garcia-Primo et al, 2014). 

 

Looptijd: 2016 - heden 

Contact: m.bezemer@inter-psy.nl

Publicaties:

  • 4 mei 2019, INSAR / Posterpresentation:  Assessment of the female ASD phenotype. The M-ASD questionnaire. Marleen Bezemer, Rachel Grondhuis & Els Blijd-Hoogewys. INTER-PSY, Groningen, Netherlands. Download poster.
  • 10 mei 2018, INSAR / Posterpresentation: Miss ASD; a new screening instrument for women with ASD. R.H. Grondhuis, M.L. Bezemer and E.M.A. Blijd-Hoogewys, INTER-PSY, Groningen, Netherlands. Download poster.
  • 27 maart 2017, Nationaal Autisme Congres / Posterpresentatie: Miss ASD. De ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst voor vrouwen met autisme. Rachèl Grondhuis, Marleen Bezemer & Els Blijd-Hoogewys. Download poster.