Sex, self-reported gender identity and (older) age: Impacts on healthcare disparities for women with autism in the Netherlands

Dr M. Waltz, dr. E. Syurina en dr. K. De Sabbata, Athena Institute, VU Amsterdam; Monique Post en Mechteld van der Westen, Vanuit Autisme Bekeken

 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) onevenredig zwaar worden getroffen door gezondheids- en gezondheidszorgverschillen in vergelijking met mensen zonder ASS. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg rondom epilepsie of gynaecologische zorg. Ook bevestigt eerdere literatuur het feit dat er ongelijkheden zijn tussen mannen en vrouwen met ASS ten aanzien van diagnostiektrajecten en toegang tot behandeling, als ook de duur en het effect van deze behandelingen. Er bestaat echter nog steeds geen onderzoek naar de mate waarin geslacht en gender van mensen met ASS invloed hebben op deze ongelijkheden en of deze variabelen een interactie hebben met andere variabelen zoals leeftijd. 

 

 

Dit onderzoek zal gegevens in kaart brengen over de ongelijkheden op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg die vrouwen met ASS in Nederland ervaren. De gevonden resultaten zullen geanalyseerd en geïnterpreteerd worden in samenwerking met vrouwen die zelf ASS hebben. Naast de invloed van sekse, gender en leeftijd zal ook gekeken worden naar andere aspecten zoals persoonlijke identiteit. Het zal het eerste intersectionele onderzoek zijn naar ongelijkheden in de gezondheidszorg bij vrouwen met ASS, zowel wereldwijd als in Nederland. 

 

Looptijd: 1 december 2018-1 december 2019

Contact: m.m.waltz@vu.nl

 

Publicaties:

 

  • De resultaten zullen gecommuniceerd worden aan clinici in de vorm van een ‘roadmap’ die informatie verschaft over de drempel naar goede zorg die vrouwen met ASS ervaren. Daarbij worden suggesties gegeven in hoe deze voorkomen/weggehaald kunnen wordenOok zal er een best-practice gids komen die kan worden gebruikt om zowel systemische als individuele verbeteringen voor vrouwen met ASS te vergemakkelijken > download pdf
  • Eerste resultaten worden gepresenteerd bij de Nordic Network on Disability Research conference, 8-10 May 2019