De rol van gender in de beleving van COVID-19 social distancing maatregelen bij mensen met en zonder autisme spectrum stoornis kenmerken

Jutta de Jong, Anouk Keizer, Chris Dijkerman, Universiteit Utrecht

Ik wil graag via een vragenlijstonderzoek achterhalen hoe mensen met kenmerken van een autismespectrumstoornis fysieke afstand tijdens de covid-19 pandemie ervaren, en of dit verschilt per gender. 

 

De social distancing maatregelen binnen de corona pandemie hebben invloed op iedereen, met name het element van aanraking staat hier vrij centraal en een term die vaak valt is “huidhonger”. Een recente studie van mijn onderzoeksgroep tijdens de eerste lockdown laat zien dat hoe langer de lockdown duurde, hoe meer behoefte mensen hadden aan aanraking. Maar hoe zit dit binnen de autisme spectrum stoornis populatie? Als we kijken naar eerder onderzoek, van voor de corona pandemie, dan zien we dat rond de 90% van de mensen met een autisme spectrum stoornis een zintuigelijke informatie (waaronder aanraking) anders verwerkt dan mensen zonder autisme. En over het algemeen beoordelen vrouwen aanraking namelijk als positiever en intenser in vergelijking met mannen. Is dit ook het geval tijdens de corona pandemie? Deze vraag wil ik met mijn huidige online onderzoek graag wil beantwoorden.

 

Looptijd: 1 juni 2021, einde onderzoek nog niet bepaald

Contact: Jutta de Jong, j.r.dejong@uu.nl

Publicaties: -