Autismekenmerken bij jongvolwassen met en zonder ASS-diagnose

Jasmijn Mulder, masterstudente Pedagogische Wetenschappen, Lysandra Podesta MSc. en prof. dr. Anna Bosman 

Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar de relatie tussen sociale angst en slaapkwaliteit, met sensorische verwerkingsgevoeligheid als mogelijke moderator van dit verband. Het doel van mijn scriptie is om meer informatie te verkrijgen over de factoren die van invloed zijn op slaapkwaliteit en welke verschillen er bestaan tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen groepen met ASS-diagnose en zonder ASS-diagnose. Hiervoor ben ik op zoek naar personen met ASS-diagnose die online vragenlijsten willen invullen. De vragenlijsten gaan onder andere over sensorische gevoeligheid, sociale angst, stemming, stressniveau en de kwaliteit van slaap. In totaal zijn er acht vragenlijsten, samengevoegd in één grote vragenlijst. Het invullen hiervan duurt in totaal ongeveer 50 minuten tot 1 uur. 

 

Mijn scriptie maakt onderdeel uit van een groter onderzoek uitgevoerd door de Radboud Universiteit onder leiding van Lysandra Podesta. Het hoofddoel van het gehele onderzoek is om meer te weten te komen over autismekenmerken bij jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) met en zonder autismediagnose. Wij gaan onderzoeken met welke factoren autismekenmerken het sterkst samenhangen. Hiervoor worden er eenmalig vragenlijsten afgenomen, zodat wij inzicht krijgen in de factoren waarvan in wetenschappelijke literatuur gesuggereerd wordt dat ze gerelateerd kunnen zijn aan autismekenmerken. 

 

Door deelname aan het onderzoek leveren jongvolwassenen met autisme een bijdrage aan hoe autismesymptomen elkaar mogelijk beïnvloeden en hoe autismesymptomen beïnvloed worden door andere factoren. Hiermee wordt beoogd de sterkst beïnvloedende factoren in beeld te krijgen, waardoor ondersteuning en begeleiding in de toekomst aangepast kan worden op deze factoren. 

 

Looptijd: 

Deel 1 betreft het eenmalig invullen van online vragenlijst. Dit is mogelijk tot en met 1 maart (2022). 

Deel 2 van het onderzoek betreft het dagelijks invullen van een korte vragenlijst vanaf 1 maart tot en met 30 april (2022). Deelname is deel 2 is niet verplicht. 

 

Voor deelname kun je contact opnemen met Jasmijn (zie hieronder), want je dient eerst een uniek deelnamenummer te krijgen voordat je de vragenlijsten kunt invullen.

 

Contact: jasmijn.mulder@ru.nl

 

Publicaties: -