M-ASD

De M-ASD is een zelfrapportagevragenlijst met 50 items, die kenmerken van het subtielere autisme fenotype beoogt te meten. 

De vragenlijst is geschikt voor volwassenen, zonder een verstandelijke ontwikkelingsstoornis en/of leesvaardigheidsproblemen, met het vermoeden van autisme. 

Beschikbaarheid en doeleinden

De M-ASD wordt gratis beschikbaar gesteld voor hulpverleners en onderzoekers. De vragenlijst (en bijhorende handleiding en scorehulp) zijn hieronder te downloaden. De M-ASD is uitsluitend bedoeld voor gebruik ten behoeve van cliëntenzorg/patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek en niet voor commerciële exploitatie. De bijbehorende referenties zijn te vinden op de lijst en in de handleiding. Het is niet toegestaan om de M-ASD aan te passen (incl. vertalen), tenzij er door de auteurs toestemming is gegeven. 

 

Geen diagnostisch uitsluitsel

De M-ASD biedt geen uitsluitsel over de aanwezigheid van autisme. Een diagnose is gebaseerd op uitgebreid psychologisch onderzoek dat uit meerdere informatiebronnen bestaat, zoals uitgebreide anamneses, gedragsobservaties, beschikbare informatie uit de voorgeschiedenis en klinische indruk. 

Als u zelf vermoedt dat u autisme heeft, kunt u zich het beste wenden tot uw huisarts voor advies. 

  

Laatst bijgewerkt: 10-11-2023